تبلیغات
تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب - قوانین مسابقات تكواندو
تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب
PORYA JASHNANI
سلام به وبلاگم خوش آمدید دوستای عزیز لطفا " نظرات " یادتون نره.

قوانین مسابقات تكواندو

 

تفسیرات و توضیحات آن

 

KYORUGI

 

COMPETITION RULES & INTERPRETATION

 

The World Taekwondo Federation

ترجمه و تنظیم از : مجتبی نظم ده

داور بین المللی درجه یك المپیک سیدنی 2000

مدرس فدراسیون جهانی و فدراسیون تكواندو ایران

14/02/1389


قوانین مسابقات تكواندو ، تفسیرات و توضیحات آن

ماده 1 : هدف

هدف از تهیه وتنظیم قوانین مسابقات اداره عادلانه و روان ، و نیز كاربرد قوانین استاندارد شده دركلیه امور مربوط به مسابقاتی است كه توسط فدراسیون جهانی تكواندو ، اتحادیهای قاره ای ویا فدراسیون های كشوری عضو سازماندهی یا برگزار می گردد .

تفسیر

هدف از ماده یك اطمینان از استاندارد بودن همه مسابقات در سطح جهان است . مسابقه ای كه اصول زیر بنایی این قوانین در آن رعایت نگردد ، به عنوان مسابقه تكواندو پذیرفته نمی شود .

ماده 2 كاربرد

قوانین مسابقات باید در كلیه مسابقاتی كه توسط فدراسیون جهانی تكواندو ، اتحادیه های قاره ای و فدراسیون های كشوری عضو سازماندهی یا برگزاری می شود ، رعایت گردد . با این وجود هر فدراسیون كشوری عضو كه مایل به تغیر بخشی از قوانین باشد ، باید قبلا ًتائیدیه فدراسیون جهانی تكواندو را دریافت نماید.

توضیح (1 )

قبلاً تائید یه را در یافت نماید : هر سازمانی كه بخواهد قسمتی از قوانین موجود را تغییر دهد ، باید تغییرات مورد نظر ودلایل آن را به فدراسیون جهانی تكواندو ارسال نماید . تائیدیه هر گونه تغییری در این قوانین باید یك ماه قبل از برگزاری مسابقات از فدراسیون جهانی تكواندو در یافت شده باشد.

توضیح (2 )

طبقه بندی وزنها ، افزایش یا كاهش تعداد داوران بین المللی ، تغیر محل استقرار بازرس ، منشی ، كمیته پزشكی وغیره و نیز زمان مسابقه مواردی هستند ، كه می توان پس از دریافت تاییدیه از فدراسیون جهانی تكواندو در آنها تغییراتی داد . مواردی از قبیل امتیازات ، اخطارها ، امتیازات منفی و محوطه مسابقه را تحت هیچ شرایطی نمی توان تغییر داد .

ماده 3 - محوطه مسابقه

برای برگزاری مورد تائئی فدراسیون جهانی سالن باید دارای گنجایش حد اقل 3000 صندلی را داشته باشد . اندازه محوطه مسابقه باید حد اقل 40 در 60 متر و همانگونه كه در راهنمای فنی ذكر شده ، دارای تجهیزات صوتی و تصویری اطلاع رسانی مناسب برای بازیكنان و تماشاچیان باشد . ارتفاع سالن از كف تا سقف باید حد اقل 10 متر باشد . نور سالن باید حداقل 1500 و حداكثر 1800 لوكس و از سقف به محوطه مسابقه متمركز باشد . كلیه تجهیزات باید حداكثر دو روز قبل از مسابقه آماده و به تایید نماینده فنی برسد .

اندازه محوطه مسابقه 8 در 8 متر است . محوطه مسابقه باید در سطحی صاف و عاری از هر گونه بر آمدگی مزاحم قرار گرفته و با تشك الاستیكی پوشانده شود . در صورت ضرورت می توان محوطه مسابقه را بر سكویی با ارتفاع یک متر قرارداد . جهت حفظ ایمنی مبارزین باید لبه خارجی محوطه مسابقه با شیب كمتر از 30درجه به سطح اتصال یابد .

1- علامت گذاری محوطه مسابقه

1) محوطه 8 در 8 متر ، محوطه مبارزه نامیده می شود و خط مرزی محوطه مبارزه را خط حد می نامند .خط حدی كه در نزدیكی میز منشی و پزشك قرار دارد ، خط حد یك و باقی خطوط حد به ترتیب جهت چرخش عقربه های ساعت خطوط حد دو ، سه و چهار می باشند .

2- تعیین محل های استقرار

1) محل استقرار داور

محل استقرار سر داور 50/1 متر دور تر از نقطه مركزی محوطه مسابقه نزدیك به خط سوم حد است .

2) محل استقرار داوران كنار

محل استقرار داور كنارشماره یك به فاصله 5/0 متر از گوشه خطوط حد یك و دو و محل استقرار داور كنار شماره دو به فاصله 5/0 متر از گوشه خطوط حد دو و سه حد و محل استقرار داور كنار شماره سه به فاصله نیم متر از گوشه خطوط حد سه و چهار و محل استقرار داور كنار شماره جهار به فاصله نیم متر از گوشه خطوط حد چهار و یک قرار دارد .

3) محل استقرار منشی

محل استقرار منشی به فاصله بیش از 2 متر از خط حد شماره یك و رو به محوطه مسابقه و نیز دو متر به طرف گوشه خطوط حد یك و دو می باشد.

Diagram 1. Field of Play نمای محوطه مسابقه تكواندو

<!--[endif]-->

B-1~4

Boundary Lines #1 to #4

خطوط حد 1 تا 4

J1~4

Corner Judges #1 to #4

داوران کنار 1 تا 4

R

Center Referee

سرداور

C-R

Coach (Red/Hong)

کوچ قرمز

C-B

Coach (Blue/Chung)

کوچ آبی

DOC

Team Doctor

پزشک تیم

Doctor

Commission Doctor

کمیته پزشکی

Recorder

Recorder

منشی

4) محل استقرار كمیته پزشكی

محل استقرار كمیته پزشكی به فاصله بیش از 3 متر در سمت راست خط حد یك است .

5) محل استقرار مبارزین

محل استقرار مبارزین در دو نقطه مقابل به هم و به فاصله یك متر از مركز محوطه مسابقه و سه متر از خط حد شماره یك می باشد . ( مبارز قرمز رو به خط حد شماره دو و مبارز آبی رو به خط حد شماره چهار می باشد .)

6) محل استقرار كوچ ها

محل استقرار كوچ ها به فاصله یك متر از مركز خط حد در راستای محل استقرار هر یك از مبارزین است . كوچ ها نباید محوطه 1 در 1 متر را كه نمایانگر محل استقرار آنان است ، ترك نمایند .

7) محل استقرار میز بازرسی

برای بازرسی لوازم ایمنی مبارزین باید میز بازرسی در نزدیكی ورودی محوطه مسابقه قرار گیرد .

توضیح (1)

تشك الاستیكی : میزان انعطاف پذیری تشك باید قبل از مسابقه توسط فدراسیون جهانی تكواندو تائید شود .

توضیح (2)

اندازه محوطه مسابقه : برای ایمنی مبارزین باید اندازه محوطه مسابقه حداقل دو متر بیرون تر از خط حد با تشك پوشانده شود. بنابراین زمین مسابقه 12 در 12 متر یا 14 در 14 متر خواهد بود .

توضیح (3)

سكوی مسابقه : سكوی مسابقه باید بر اساس طرح مربوطه ساخته شود .

Diagram 2. Competition Platformنمای ساختار سکوی مسابقه


<!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]-->

 

 

توضیح (4)

رنگ : رنگ تشك باید به گونه ای باشد كه انعكاس شدید یا خسته كننده ای برای مبارزین یا تماشاچیان نداشته باشد . رنگ بندی محوطه باید با لوازم ایمنی ، لباس مبارزین و محوطه مسابقه هم هماهنگی داشته باشد .

توضیح (5)

میز بازرسی : در میز بازرسی، اندازه بودن لباس و تجهیزات ایمنی مبارزین و نیز تطابق آنها با استانداردهای فدراسیون جهانی توسط بازرس كنترل میشود . در صورتی كه تجهیزات تایید نشوند ، از مبازردر خواست خواهد شد تا تجهیزات ایمنی را تعویض نماید .

(دستور العمل اجرایی1)

سرداور باید برای پیشگیری از قطع بی مورد مسابقه درك كاملی از اندازه های محوطه مبارزه ، كاربرد آنها در داوری و نیز روش استفاده از تمام محدوده محوطه مبارزه داشته باشد .

ماده4 - مبارزین

1- صلاحیت مبارزین

1) دارای ملیت تیم شركت كننده باشند .

2) توسط فدراسیون تكواندو كشوری معرفی شده باشند .

3) دارای گواهینامه دان صادره از كوكی وان یا فدراسیون جهانی تكواندو باشد و در مورد مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان دارای گواهینامه پوم یا دان برای سنین14 تا 17 سال بر اساس سالی كه مسابقات در آن انجام می شود ، باشند .

تفسیر

سن مبارزین برای مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان بر اساس سال و نه تاریخ تولد مشخص می شود و مبارزین باید بین 14 تا 17 ساله باشند . برای مثال ، برای مسابقاتی كه در 22 فوریه سال 2010 برگزار می شود ، مبارزینی كه بین اول ژانویه 1993 تا 31 دسامبر1996به دنیا آمده اند ، مجاز به شركت در مسابقات هستند .

2- لباس و تجهیزات ایمنی مبارزین

1) مبارزین باید محافظ تنه ، کلاه ایمنی ، كاپ ، ساق بند ، ساعدبند ، جوراب های حسگر ( در صورت استفاده از هوگو الترونیكی ) ، دستكش و لثه را قبل از ورورد به محوطه مبارزه بپوشند .

2) كاپ ، ساق بند و ساعد بند باید زیر لباس تكواندو پوشیده شوند . مبارزین باید تجهیزات ایمنی و دستكش و لثه ای را كه توسط فدراسیون جهانی تكواندو تایید شده جهت استفاده شخصی به همراه داشته باشند . پوشیدن هر چیز دیگر ، غیر از كلاه ایمنی در قسمت سر مجاز نیست . پوششهای مذهبی که قبلا تایید شده اند باید زیر کلاه و توبوک پوشیده شوند . نباید باعث آسیب به حریف یا مانع کار او باشند .(تی شرت ، روسری یا مقنعه )

3) مشخصات لباس مسابقات ( توبوك ) ، تجهیزات ایمنی و سایر تجهیزات باید همانگونه كه اعلام شده باشد .

4) كمیته برگزاری مسابقات مورد تایید فدراسیون جهانی مسئول تهیه كلیه تجهیزات مورد نیاز می باشد . همانگونه كه در راهنمای فنی ذكر شده ، دریافت تاییدیه قبلیدر مورد تعداد تجهیزات از فدراسیون جهانی الزامی است .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 16 و 27 دقیقه و 30 ثانیه
Good response in return of this question with real arguments
and explaining the whole thing regarding that.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 08 و 48 دقیقه و 05 ثانیه
Unquestionably believe that which you stated. Your favourite justification appeared to
be at the web the easiest factor to bear in mind of.
I say to you, I definitely get irked at the same time as
other folks consider concerns that they just don't
recognise about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing without having
side effect , people can take a signal. Will likely be again to get more.
Thank you
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 21 و 58 دقیقه و 00 ثانیه
Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thanks
once again.
جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 18 و 04 دقیقه و 58 ثانیه
Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog
platform are you using for this website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options
for another platform. I would be awesome if you could
point me in the direction of a good platform.
جمعه 16 تیر 1396 ساعت 18 و 17 دقیقه و 39 ثانیه
Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where
I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the
same blog platform as yours and I'm having trouble finding
one? Thanks a lot!
چهارشنبه 7 تیر 1396 ساعت 14 و 01 دقیقه و 35 ثانیه
Hey there, You've done a great job. I'll certainly digg it and individually recommend to my friends.
I am sure they will be benefited from this website.
سه شنبه 6 تیر 1396 ساعت 13 و 40 دقیقه و 28 ثانیه
Loving the info on this website, you have done outstanding
job on the articles.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت 10 و 32 دقیقه و 46 ثانیه
Simply wish to say your article is as astonishing.
The clarity in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with
forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ساعت 04 و 06 دقیقه و 03 ثانیه
It's impressive that you are getting thoughts from this post as well as from
our discussion made here.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 17 و 44 دقیقه و 21 ثانیه
It's very easy to find out any matter on net as compared to
textbooks, as I found this paragraph at this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ من خوش آمدید من پوریاجشنانی هستم عضو تكواندوی شهرستان تكاب پنج سال به طور حرفه ای كارمی كنم ودارای كمربند دان دو تكواندو هستم. امید وارم كه لذت كافی راازاین وبلاگ برده باشد.

مدیر وبلاگ : پوریا جشنایی
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما بهترین ورزش رزمی کدام است؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

Online User moisrex.r98.ir
کلیه حقوق این وبلاگ برای تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب محفوظ است