تبلیغات
تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب - آئین نامه سازمان لیگ سال 90
تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب
PORYA JASHNANI
سلام به وبلاگم خوش آمدید دوستای عزیز لطفا " نظرات " یادتون نره.

آئین نامه سازمان لیگ سال 90

آئین¬نامه لیگ تکواندو قهرمانی باشگاه¬های استان در رده¬های خردسالان نونهالان، نوجوانان، جوانان بزرگسالان ، بانوان با استفاده از تجربیات چندین ساله برگزاری لیگ و بهره¬گیری از نظرات مسئولین و دست¬اندرکاران مسابقات، مدیران، سرپرستان و مربیان تیم¬های شرکت¬کننده در ادوار گذشته و همچنین کارشناسان خبره در این امر بازنگری و اصلاح گردیده که لازم است از کلیه عزیزانی که در تهیه و نگارش این آئین¬نامه چه در گذشته و چه در این زمان مساعدت و همکاری نموده¬اند تشکر و قدردانی گردد. مطمئناً اجرای این آئین¬نامه موجب آرامش خاطر مدیران و مسئولین باشگاه¬ها، تیم¬ها و همچنین مدیران و دست¬اندرکاران اجرایی برگزاری مسابقات خواهد بود چراکه تأسی و توجه همه¬جانبه تمامی مجموعه¬های ذیربط به آئین¬نامه ضمن ارائه راهکارهای مناسب، نظم و قانون¬مندی خوشایندی در مسیر برگزاری لیگ¬های مطلوب و پویا ایجاد خواهد کرد.
مطمئناً در این مسیر اعتقاد، اراده و همکاری صمیمانه و همه¬جانبه تمامی مجموعه¬های درگیر تعیین¬کننده خواهد بود. ما به سهم خود دست تمامی عزیزان در امر برگزاری اعم از مدیران، سرپرستان، مربیان و ورزشکاران باشگاه¬ها و تیم¬ها و همچنین مسئولین برگزاری اعم ازکمیته-های اجرایی، داوران، قضایی و ... را می¬فشاریم و اعتقاد داریم با تعامل منطقی و سازنده می¬توانیم گام¬های اساسی و بلندی در ارتقاء سطح کیفی و کمّی لیگ¬های تکواندو برداریم.
به امید اینکه ما را در این راه تنها نگذارید. (انشاءالله)

هیئت تکواندو استان تهران
سازمان لیگ

اهداف:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->ایجاد زمینه مناسب جهت شناسائی و كشف نیروهای مستعد و بوجود آوردن رقابت سالم بین بازیكنان و مربیان و ارزیابی آنان جهت عضویت و احراز پست مربیگری تیم­های منتخب استان

<!--[if !supportLists]-->2- <!--[endif]-->ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه­گذاری بخش خصوصی برای توان بخشیدن به ورزش تكواندو و هدایت سرمایه­گذاری مو سسات با توجه به قابلیت­ها ی موجود تكواندو

<!--[if !supportLists]-->3- <!--[endif]-->تعمیم و گسترش ورزش رزمی ـ دفاعی تكواندو و شناساندن روش­های مسابقاتی آن در بین مجامع ورزشی و عموم مردم

<!--[if !supportLists]-->4- <!--[endif]-->استمرار آمادگی­های جسمانی، روانی و فنی افراد تحت تعلیم در سطح ایده­آل در طول سال و جلوگیری از افت توان آنان به منظور پیشی گرفتن از بهترین­های تكواندو کشور

<!--[if !supportLists]-->5- <!--[endif]-->ارتقاء سطح دانش مربیان ـ داوران و هنرآموزان و كسب تجربه بیشتر از مسابقات

<!--[if !supportLists]-->6- <!--[endif]-->بالا بردن قابلیت­های اجرائی كادر برگزاری مسابقات

فصل اول

برگزاری و نظارت

ماده 1 : كمیته برگزاری لیگ استان
1-1– لیگ باشگاههای تكواندو هیئت تحت سرپرستی سازمان لیگ و زیر نظرهیئت تكواندواستان تهران  برگزار میگردد .
2-1– كمیته برگزاری لیگ از بین افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسیله سازمان لیگ انتخاب و ابلاغ ایشان توسط رئیس هیئت تكواندو صادر میگردد.
3-1- كمیته برگزاری لیگ مركب از 5 نفر به شرح ذیل میباشند.
الف) رئیس سازمان لیگ
ب) دبیر سازمان لیگ
ج) مدیر اجرایی لیگ مربوطه
د) نماینده كمیته فنی هیئت
ه) نماینده كمیته داوران هیئت
ماده 2 : وظایف مدیر اجرایی لیگ
1-2- بازدید از سالن مسابقات و امكانات لازم جهت برگزاری مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و سایر موارد
2-2- تهیه گزارش جامع از نحوه برگزاری مسابقات و ارائه به سازمان لیگ  
3-2- برگزاری مطلوب مسابقات طبق دستورالعمل¬های مصوب
تبصره 2) اگر به علت بروز عوامل طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، امكان برگزاری مسابقات در موعد مقرر نباشد مدیر اجرایی لیگ موظف است با هماهنگی رئیس سازمان لیگ نسبت به تعلیق مسابقات و اعلام زمان و مكان بعدی اقدام نماید.
ماده 3: وظایف كمیته داوران
1-3- معرفی نماینده كمیته داوران به سازمان لیگ  
2-3- معرفی داوران مجرب و واجد شرایط جهت قضاوت مسابقات به سازمان لیگ
تبصره 3) داوران هر مسابقه از بین داوران معرفی شده در بند 2 با تعیین و ابلاغ سازمان لیگ كار قضاوت مسابقات را برعهده خواهند داشت.ماده 4: وظایف نماینده كمیته داوران
1-4- برگزاری جلسه هماهنگی داوران قبل از شروع مسابقات و ابلاغ قوانین به آنها
2-4- ارنج داوران تعیین شده جهت هر دوره از مسابقات
3-4- نظارت بركار داوران و ارزشیابی آنان و ارائه گزارش به رئیس سازمان لیگ
4-4-‌ معرفی داوران واجد الشرایط به مدیر اجرایی لیگ جهت انجام وزن كشی
5-4-‌ حضور در كمیته قضایی مسابقات لیگ (به عنوان عضو)
6-4- شرکت در کلیه جلسات سازمان لیگ
ماده 5: وظایف نماینده كمیته فنی
1-5- حضوردر كلیه مسابقات لیگ وهمكاری با مدیراجرایی لیگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترینهای هفته
2-5- نظارت بركیفیت فنی مسابقات وگزارش به رئیس سازمان لیگ
3-5- حضور درجلسات قضایی سازمان لیگ (به عنوان عضو)
4-5- شركت دركلیه جلسات سازمان لیگ
ماده 6: وظایف باشگاهها
1-6- حضور سرپرست و مربی در تمام مسابقات الزامی بوده و بدون حضور سرپرست یا نماینده وی كه بصورت كتبی میبایست معرفی شده باشد از شركت تیم در مسابقات جلوگیری خواهد شد. برگ ارنج وزن¬كشی می¬تواند توسط سرمربی یامربی تیم تأیید گردد ولی برگ ارنج مسابقه الزاماً می¬بایست توسط سرپرست یانماینده قانونی وی تأیید و ارائه گردد.
تبصره 4) مربی هر تیم باید دارای مدرك رسمی و مورد تایید فدراسیون (حکم مربیگری و حکم کوچینگ) بوده و در كلاسهای هماهنگی سالیانه و دورۀ ویژۀ کوچینگ و همچنین كلاسهای هماهنگی و توجیهی سازمان لیگ شركت نموده باشد .
2-6- مربیان باید صلاحیتشان به تأیید سازمان لیگ رسیده و فرم مربوطه راتكمیل نمایند.
3-6- مبارزین هر تیم مجاز به استفاده از وسایل ایمنی با آرم باشگاه¬های دیگر نمی¬باشند.
4-6- تهیه كلیه وسایل ایمنی استاندارد مبارزین (هوگو- كلاه – ساعد بند- ساق¬بند- دستكش ، محافظ دندان و...) در طول مسابقه به عهده باشگاه می¬باشد. (‌تولید كننده های لوازم ایمنی استاندارد از طرف هیئت معرفی خواهند شد)

5-6- تیم¬های استقلال وپیروزی درصورت حضور در لیگ¬های تكواندو می¬توانند از رنگ هوگو مصوب باشگاه مربوطه استفاده نمایند.‌
6-6- سرگروه (كاپیتان) تیم بایستی در برگ ارنج مشخص و دارای بازوبند باشد.
7-6- كلیه اعضاء تیم اعم از بازیكنان، مربی، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوی سازمان لیگ را در طول برگزاری مسابقات همراه داشته باشند.
8-6- باشگاه¬ها موظفند براساس درخواست كتبی فدراسیون، بازیكن یا بازیكنان را در اختیار اردوی تیم ملی قرار دهند.
9-6- باشگاهها موظفند براساس درخواست کتبی هیئت تکواندو استان مبنی بر حضور بازیکن در تیم استان مربوطه جهت شرکت در مسابقات کشوری و یا تورنمنت¬های بین¬المللی همکاری لازم به عمل آورند.
10-6- اگر دو نفر از اعضای تیمی در رده سنی بزرگسالان و سه نفر از رده سنی نوجوانان و نونهالان  به اردوی تیم ملی دعوت و یا جهت شركت درمسابقات رسمی آسیایی وجهانی به عضویت تیم ملی درآیند و فدراسیون اجازه حضور آنها در مسابقات را ندهد باشگاه می تواند حداقل 10 روز قبل از تاریخ مسابقات با ارائه درخواست كتبی نسبت به تعویق مسابقات خود اقدام نماید.
11-6- اگر 4 نفر از اعضای تیمی بعنوان یار كمكی جهت شركت در تورنمنت های بین المللی مورد تأیید فدراسیون و یا مسابقات كشوری در اختیار تیم های استانی و یا باشگاهی قرار گیرند باشگاه می بایست 10روز قبل از تاریخ اعزام با ارائه درخواست كتبی نسبت به تعویق مسابقات خود اقدام نماید.
تبصره 5) باشگاه موظف است كلیه هزینه¬های بازیهای عقب افتاده دربند 13 و 14 را طبق آئین¬نامه تقبل نماید.
تبصره 6) درخصوص زمان و مكان بازی¬های عقب افتاده، باشگاهها تابع تصمیمات سازمان لیگ می¬باشند.
تبصره 7) توافق فیمابین باشگاه¬ها درخصوص تغییر زمان و مكان مسابقات مجاز نمی¬باشد.
ماده 8 : وظایف میزبان
1-7- میزبانی مسابقات با كیفیت بالا و طبق دستورالعمل¬های سازمان لیگ و قوانین فدراسیون تكواندو جمهوری اسلامی ایران
2-7- سالن مسابقات و كلیه امكانات موجود بایستی طبق استاندارد با اخذ تائید مدیر اجرایی لیگ آماده شود.
تبصره 6 ) سالن برگزاری مسابقات می¬باید دارای جایگاه تماشاگر (حداقل 500 نفر) باشد.
3-7- تأمین شیاب جانگ استاندارد تكواندو به ابعاد (10×10)، سیستم داوری استاندارد، با پرینتر و باسكول دیجیتالی
4-7- برقراری نظم و امنیت در سالن مسابقات
5-7- جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول در محوطه مسابقه با هماهنگی مدیر اجرایی لیگ
6-7- اسكان و پذیرایی داوران و مسئولین اجرایی مسابقات در محل مناسب
7-7- تأمین كادر پزشكی، انتظامی، خدماتی در سالن    
تبصره 7 ) تامین كادر مورد نیاز بایستی  با هماهنگی مدیر اجرائی لیگ صورت پذیرد.
8-7- تامین وسایل اداری مورد نیاز مسابقه شامل – میز- صندلی – زنگ – وسایل پذیرائی و....
9-7- تیم میزبان در صورت عدم امكان برگزاری مسابقات بایستی حداقل 15 روز قبل با ارائه مدرك و دلایل مستدل و كافی مراتب را كتباً ازطریق هیئت استان به سازمان لیگ اعلام نماید تا در صورت تائید، مسابقات در تاریخ و محل دیگری برگزار گردد.
10-7- كلیه هزینه های مربوط به مسابقات شامل اجاره بهای سالن، پزشك، خدمات، انتظامات، اسكان، و پذیرایی داوران و كمیته برگزاری بر عهده میزبان می¬باشد.

فصل دوم

قوانین و مقررات

و

برگزاری مسابقات

ماده 8: روش برگزاری
1-8- برنامه برگزاری لیگ توسط سازمان لیگ تنظیم و پس از تأیید هیئت تكواندو به باشگاه¬ها ارسال می¬گردد.
ماده 9: دسته و گروه¬بندی تیم¬ها ی شركت¬كننده در لیگ
1-9- لیگهای تكواندو تحت عناوین لیگ خردسالان و لیگ نونهالان (جام شکوفه ها) و لیگ نوجوانان (جام آینده سازان المپیک) و لیگ بزرگسالان (جام ایثارگران) و لیگ دسته یک بانوان و لیگ پومسه برگزار خواهد شد.
2-9 – با توجه به اعلام آمادگی باشگاهها سازمان لیگ می¬تواند با تایید هیئت استان تعداد تیمها را در هر دسته افزایش یا كاهش دهد.
3-10- باشگاه¬هایی كه در رده¬های مختلف لیگ شركت می¬نمایند، می¬بایستی دارای كادر فنی و سرپرستی جداگانه بوده تا در مواقعی كه رده¬های مختلف لیگ درزمان¬ها و مكان¬های متفاوت برگزارمی¬شود دچارمشكل نشوند.
ماده 10: قوانین رده سنی و اوزان مسابقات
10-1 مسابقات طبق قوانین جاری WTFو فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
2-10- رده سنی به شرح ذیل می باشد  .
الف) لیگ خردسالان حداقل 8 و حداکثر 10 سال تمام (10/10/82 تا 1/1/79 )
ب) لیگ نونهالان حداقل 11 و حداکثر 14 سال تمام می باشد (متولدین 10/10/79 تا 1/1/76 )
ج) لیگ نوجوانان حداقل 14 و حداکثر 17سال تمام می باشد(متولدین 10/10/76 تا 1/1/73 )
رده سنی جوانان بزرگسالان حداقل 16 سال تمام می باشد(متولدین 11/10/73  به پائین)
ذ) رده سنی لیگ پومسه
1- انفرادی :
زیر 14 سال         فرمهای 2 الی 9        متولدین 11/10/76  به بالا
14 تا 18 سال        فرمهای 4 الی 11    متولدین 11/10/72 تا 10/10/76
19 تا 30 سال     فرمهای 6 الی 13        متولدین 10/10/72 تا 11/10/60
31 تا 40 سال        فرمهای 6الی 13        متولدین 10/10/60 تا 11/10/50
41 تا 51 سال        فرمهای 8 الی 15    متولدین 11/10/40 تا 10/10/50
51 سال به بالا        فرمهای 8 الی 15    متولدین 10/10/40 به پائین
2- تیمی :
زیر 35 سال         فرمهای 6 الی 13     متولدین 11/10/55 به بالا
بالای 35 سال        فرمهای 8 الی 15    متولدین 10/10/55  به پایین
3-10- اوزان :
الف) لیگ نونهالان ‌30- (حداقل 27 كیلو گرم) ، 33- ، 36- ، 39- ، 42- ، 45- ، 48- ، 52- ، 56-  و 56+ كیلوگرم می باشد.
ب ) لیگ نوجوانان (جام آینده سازان المپیك ) : 45- (حداقل 40 كیلو گرم ) 48-،51-،55-،59-،63-،68-،73-،78-،78+كیلو گرم (در ده وزن )‌می باشد.
ج) لیگ برتر ( جام ایثارگران )‌:‌ 54-،‌58-،‌63-، 68-، 74-، 80-، 87-و87+ كیلو گرم می باشد.
د) لیگ خردسالان (22-24-26-28-30-32-34-36-38-38+ کیلوگرم
تبصره 8: به جهت پشتوانه برای تیم¬های ملی باشگاهها در صورتی كه در رده¬های مختلف لیگ حضور داشته باشند می¬توانند از یك بازیكن به شرط داشتن شرایط سنی در دو رده استفاده نمایند. (بعنوان مثال یك بازیكن به شرط داشتن شرایط سنی می-تواند ا ز یك تیم هم در لیگ آینده¬سازان و هم در لیگ ایثارگران حضور یابد .)
ماده 11: دوره لیگ
1-11- دوره برگزاری لیگ شامل یك فصل بصورت رفت سالانه طبق تقویم ورزشی هیئت برگزار خواهد شد.
ماده 12 : ثبت¬نام باشگاهها
1-12- ثبت نام تیمها بر اساس برنامه تنظیمی از سوی سازمان لیگ انجام می¬شود.
2-12- چنانچه تیمی یا تیم¬هایی در پایان مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند، به منزله انصراف از لیگ تلقی شده و سازمان لیگ به طریق زیر نسبت به جایگزینی اقدام خواهد نمود.
3-12- چنانچه تیمی در طول فصل از مسابقات انصراف یا كناره¬گیری نماید،‌ در صورت صلاحدید هیئت و سازمان لیگ تیم دیگری جایگزین و كلیه نتایج مكتسبه تیم منصرف برای تیم جدیدالورود لحاظ خواهد شد.
ماده 13 : مدارك لازم جهت ثبت نام تیمها
1-13- معرفینامه تیم یا باشگاه از طریق هیئت تكواندو استان.
2-13- فتوكپی حكم مربیگری رسمی فدراسیون برای سرمربی و مربی كه مورد تائید هیئت تكواندو استان می¬باشد وتأییدیه شركت دركلاس¬های هماهنگی سالیانه مربیان كشور وكلاس توجیهی وهماهنگی سازمان لیگ.
3-13- دوقطعه عكس 4×3 از مسئولین تیم
تبصره 9) مسئولین تیم شامل مدیرعامل، سرپرست، مدیر، سرمربی، مربی، پزشك و مسئول تداركات می¬باشد.
4-13- فتوكپی شناسنامه مسئولین تیم
5-13- ثبت نام حداقل 5 بازیكن در لیگ ایثارگران و جام برتر ولیگ دسته یك بانوان 6 بازیكن برای آینده سازان و خردسالان نونهالان و
6-13 – پرداخت ورودیه تیم به حساب 27-713197 بانک ملت شعبه پیچ شمیران حساب جام بنام هیئت تکواندو استان تهران و ارائه رسید آن به سازمان لیگ
7-13- عضویت در بانک اطلاعات فدراسیون برای کلیۀ اعضای تیم
تبصره 10) مبالغ ورودیه تیم¬ها همه ساله توسط هیئت اعلام می¬گردد.
- مدارك جهت ثبت نام می بایست كامل بوده ودر دبیرخانه سازمان لیگ ثبت گردد ورسید دریافت شود. بدیهی است درصورت كامل بودن مدارك ، تاریخ ثبت دردفتر سازمان لیگ ملاك خواهدبود.
ماده 14 : بازیكنان و مدارك لازم جهت ثبت نام
1-14- تعداد بازیكنان هر تیم حداكثر 24 نفر برای لیگ ایثارگران ، جام برتر و لیگ دسته یك بانوان و 30 نفر برای آینده سازان و نونهالان و خردسالان
2-14- بازیكنان باید دارای حكم كمربند قرمز به بالااز فدراسیون باشند به استثناء مواردی که در بخشنامه باشگاهها ارائه شده 0
3-14- ثبت نام بازیكنان تا 3 روز قبل از شروع هر مسابقه بااحتساب روز وزن كشی طبق شرایط ثبت نام امكان پذیر میباشد. (تیم¬های شهرستانی می¬بایست زمان مذکور را در نظر گرفته و حداکثر 3 روز قبل از وزن¬کشی مدارک به صورت پستی تحویل سازمان لیگ شده باشد.)
4-15- بازیكنان با رعایت ضوابط نقل و انتقالات فصل مسابقات مجاز به شركت در یك تیم هستند.
مدارك ثبت نام بازیكن:
5-14- انعقاد قرارداد در 3 نسخه (یك نسخه سازمان لیگ، یک نسخه باشگاه ،‌یك نسخه ورزشكار یا مربی یا سرپرست)
تبصره 11: قراردادهایی که مخدوش بوده و یا کامل نشده باشد و مبلغ آن تعیین نگردیده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان لیگ از پذیرش و ثبت آن معذور می¬باشد.
6-14-دوقطعه عكس 4×3 جدید(اصل عكس ملاك میباشد)
7-14- اصل و فتوكپی شناسنامه
8-14- اصل و فتوكپی حكم كمربند قرمز به بالا
9-14- اصل و فتوكپی كارت بیمه ورزشی در سالجاری
10-14- اصل و كپی كارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل و یا کارت دانشجویی سال 90-89
11-14- رضایت نامه كتبی طی آئین نامه نقل و انتقالات
12-14- تأیید و شماره شناسایی بانک اطلاعات فدراسیون از هیئت تکواندو استان
تبصره 12) سازمان لیگ از ثبت نام بازیكنانی كه فاقد هر یك از مدارك فوق باشند جلوگیری بعمل خواهد آورد.
13-14- معرفی¬نامه از باشگاه مربوطه
تبصره 13) برای بازیكنان زیر 18 سال تكمیل فرم رضایتنامه و گواهی سلامتی الزامی میباشد.
13-14- بازیكنی كه ثبت¬نام نموده ولی وزن¬كشی نكرده باشد، قرارداد او قابل فسق بوده وباشگاه می¬تواند با دادن رضایتنامه وتوافق طرفین نسبت به جایگزینی بازیكن جدید اقدام نماید.
14-14- مسئولیت صحت مدارك واظهارات درج شده در فرمهای مربوطه به عهده سرپرست تیم و باشگاه است و سازمان لیگ در هر زمان كه به موارد نقص پی ببرد می¬تواند متناسب با تخلف انجام شده با متخلف برخورد نماید.
ماده 15 : قرعه كشی
1-15- قرعه كشی تیمها طبق برنامه تنظیمی قبل از شروع فصل جدید لیگ از سوی سازمان لیگ  با حضور سرپرستان یا نمایندگان باشگاهها  صورت می پذیرد.
2-15- در صورت عدم حضور سرپرست یا نماینده یك یا چند تیم ، سازمان لیگ  به نمایندگی از طرف سرپرست یا نمایندگان قرعه كشی را انجام میدهد.
تبصره 14) باشگاه¬های غایب حق هیچگونه اعتراضی نسبت به نتیجه قرعه¬كشی را ندارند.
ماده 16 : تنظیم جدول مسابقات
1-16- جدول مسابقات پس از پایان قرعه كشی تنظیم میگردد.
2-16- سازمان لیگ جدول مسابقات را باشگاه¬های شركت كننده در لیگ بصورت مكتوب ارسال نموده و به جراید كثیرالانتشار اعلام می گردد.
3-16- هرگونه تغییر در جدول مسابقات با دلایل مستدل توسط سازمان لیگ انجام می-گیرد.
ماده 17 : وزن كشی
1-17- وزن¬كشی بازیكنان طبق جدول زمانبندی شده با توجه به برگ ارنج با حضور سرپرستان تیم¬های رقیب (هفته مربوطه) یا نمایندگان مربوطه توسط یك نفر داور رسمی فدراسیون و تایید مدیر اجرایی لیگ یا رئیس سازمان لیگ در روز قبل از مسابقه درمحل و  زمانی که توسط سازمان لیگ تعیین می گردد انجام می گیرد0
تبصره 15) سرپرست یا نماینده وی در صورتی می¬تواند هنگام وزن¬کشی تیم رقیب در محل وزن¬کشی جهت نظارت حضور بهم رساند که قبلاً برگ ارنج تیم خود را تحویل مدیر اجرایی لیگ مربوطه داده باشد.
2-17- تیم¬ها قبل از شروع وزن¬كشی رسمی می¬توانند به دفعات وزن بازیكنان خود را كنترل نمایند.
تبصره 16) كمیته برگزاری موظف می¬باشد كه باسكول وزن¬كشی را قبل از شروع وزن¬كشی رسمی در اختیار تیمها برای كنترل وزن بازیكنان قرار دهد.
تبصره 17) هرگاه بازیكنی سر وزن نباشد حداكثر تا پایان زمان وزن¬كشی مهلت دارد تا یكبار دیگر
وزن¬كشی نماید.
تبصره 18) هرگاه بازیكنی در مهلت مقرر تیم مربوطه در وزن¬كشی حضور نیابد بعد از انجام وزن¬كشی كلیه تیمها و قبل از انقضای زمان كلی تعیین شده فقط یكبار می¬تواند در وزن¬كشی حضور یابد.
3-17- زمان ارائه برگ ارنج از نیم ساعت قبل تا نیم ساعت مانده به پایان زمان وزن¬كشی رسمی می¬باشد و بعد از آن برگ ارنج دریافت نخواهد شد و تیم بازنده اعلام می¬گردد.
4-17- وزن كشی هر بازیكن با كارت مخصوص لیگ امكان¬پذیر است.
تبصره 19) هر گاه كارت بازیكن یا بازیكنان در محل حاضر نباشد مدیر اجرایی لیگ با دریافت هزینه مربوطه و كارت شناسایی معتبر و بررسی پرونده تیم مذكور و تأیید آن از بازیكن یا بازیكنان مورد نظر وزن كشی بعمل می¬آورد.
تبصره 20)‌ در صورت عدم حضور به موقع تیم در وزن كشی با ارائه مدارك كتبی مستدل موضوع در سازمان لیگ مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ می¬گردد.
5-17- وزن كشی یك روز قبل از بازی و در زمان اعلام شده توسط سازمان لیگ انجام می¬پذیرد.
6-17- برگ ارنج وزن¬كشی را تنها سرپرست و در صورت عدم حضور ایشان صرفاً سرمربی و مربی تیم می¬تواند تأیید نماید.
7-17- برگ ارنج تیم برای مسابقه می¬بایست حداقل نیم ساعت قبل از شروع مسابقه به مدیراجرایی لیگ مربوطه تحویل گردد. بدیهی است تأخیر و یا تعلل در این امر موجب جریمه نقدی وانضباطی و درنهایت باخت برای تیم مربوطه خواهد شد.
8-17- هیچ¬یک از بازیکنان حق استفاده از باسکول رسمی وزن¬کشی را به عنوان چک کردن ندارند.
ماده 18 : امتیازات
1-18- امتیازات تیمی مسابقات به شرح ذیل محاسبه می گردد.
الف) هر برد تیمی با حریف یا بدون حریف 3 امتیاز
ب) هر تساوی تیمی 1 امتیاز
ج) هر باخت تیمی با حریف یا بدون حریف بدون امتیاز
تبصره 21) بردو باخت انفرادی بازیكنان در جدول امتیازات محاسبه نمی گردد و فقط در صورت تساوی امتیازات تیمها محاسبه خواهد شد.
ماده 19 : رده بندی
1-19- رده بندی تیمها بر اساس امتیازات كسب شده انجام می گردد.
2-19- در صورت تساوی دو یا چند تیم رده بندی به ترتیب زیر مشخص میگردد.
الف) بالاترین تفاضل برد و باخت انفرادی
ب) بالاترین برد انفرادی
ج) باخت انفرادی كمتر پائین ترین باخت انفرادی
د) نتیجه دیدار دو تیم در رفت و برگشت و بالاترین برد صورت گرفته
ه) دربرگزاری مسابقه مجدد در 5 وزن طبق قرعه كشی (براساس برگ ارنج هفته آخر)
ماده 20: صعود و سقوط و ورود تیمها به لیگ
1-20- نحوه صعود و سقوط تیمها با توجه به سیاست¬گذاری سازمان لیگ اتخاذ و هرساله به اطلاع تیم¬ها خواهد رسید.

این آئین نامه مشتمل بر شش فصل در مرداد ماه سال 1386درسازمان لیگ تهیه و به تأیید و تصویب هیئت تکواندو جهت اجراء رسید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 04 و 45 دقیقه و 13 ثانیه
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to
new updates.
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 04 و 26 دقیقه و 07 ثانیه
Hello everybody, here every person is sharing these
kinds of know-how, thus it's nice to read this website, and I used to
pay a quick visit this blog daily.
دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 05 و 54 دقیقه و 40 ثانیه
Incredible quest there. What happened after? Good luck!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 05 و 08 دقیقه و 07 ثانیه
I really like reading through an article that will make men and women think.
Also, thanks for permitting me to comment!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ من خوش آمدید من پوریاجشنانی هستم عضو تكواندوی شهرستان تكاب پنج سال به طور حرفه ای كارمی كنم ودارای كمربند دان دو تكواندو هستم. امید وارم كه لذت كافی راازاین وبلاگ برده باشد.

مدیر وبلاگ : پوریا جشنایی
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما بهترین ورزش رزمی کدام است؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

Online User moisrex.r98.ir
کلیه حقوق این وبلاگ برای تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب محفوظ است